Centrum Natuur Instituut 

Het Natuur Instituut heeft een centrum voor de coördinatie en ondersteuning van alle activiteiten in de provincie Noord-Holland. Dit centrum staat aan de Terborchlaan 201, 1816 LC te Alkmaar (072-520.18.85)

Bij het Natuur Instituut zijn diverse werkgroepen in Noord-Holland aangesloten. De werkgroepen bestaan uit natuurgidsen, vrijwilligers en biologen of ecologen. Zij worden op allerlei manieren door het Natuur Instituut professioneel ondersteund. In dit centrum komen deze werk- en studiegroepen bij elkaar voor hun werkzaamheden en vergaderingen. Ook de vrijwilligers, die de naastgelegen blindentuin in het park Egmonderhout onderhouden, gebruiken het gebouw.

 

In het centrum is ook opslagruimte voor het veldwerkcentrum van het Natuur Instituut. Het bestaat uit een groot aantal leskisten, veldwerkkisten, gebruiksmaterialen, lesbrieven en materialen voor tentoonstellingen. Geregistreerde scholen mogen gratis gebruik maken van alle materialen voor hun lessen of activiteiten in de natuur.

 

Ook voor andere organisaties en instellingen heeft het Natuur Instituut ondersteunende materialen. Voor wijkverenigingen, buurthuizen en bewonersorganisaties heeft het Natuur Instituut een groot aantal kant-en-klare presentaties op het gebied van bijvoorbeeld “groen in de wijk”. Maar ook voor groenprojecten zoals insectenhotels of buurttuinen kunnen bewoners een beroep doen op ondersteuning en begeleiding van het Natuur Instituut.

 

Zorginstellingen en bejaardentehuizen worden ook ondersteund. Het Natuur Instituut beschikt over een viertal Natuurkoffers (Lente – Zomer – Herfst – Winter) die door aangesloten organisaties gratis kunnen worden geleend.