Zwarte toorts

Verbascum nigrum

P. Busselen P. Busselen  

Zwarte toorts is een middelhoge tot zeer hoge zomerbloeier. De bladeren zijn van boven dun behaard, van onderen viltig. De bloemen zijn geel en bloeien één dag. De bloemen geven niet of nauwelijks nectar, bezoekers van de bloemen treffen wel stuifmeel aan. Als bestuivers zie je voornamelijk bijen. Het zijn planten van zonnige, droge, steppeachtige terreinen. Verschillende vlinders gebruiken de toorts als voedselplant o.a. de Kuifvlinder een z.g. uilvlinder.

ZWARTE TOORTS

Verspreiding: Europa tot de Kaukasus en Siberië.
Middelhoge tot zeer hoge zomerbloeier.
Bloemen: geel, de bladeren zijn van boven behaard, van onderen viltig.
Kenmerk: zaad kan in de grond tientallen jaren, soms honderden jaren kiemkracht behouden.