Wilde cichorei

Cichorium intybus

P. Busselen   P. Busselen

Wilde cichorei is een middelhoge tot hoge, ruw behaarde, melksap bevattende overblijvende midzomerbloeier. De plant bloeit met hemelsblauwe bloemen die in de ochtend opengaan en zich omstreeks de middag  weer sluiten. Bekender is cichorei als cultuurplant: de koffiecichorei en de witlof (Brussels lof). In de oudheid was de plant medicinaal in gebruik, voor oogkwalen, tegen vergiftigingen, en als maagversterker. Bij de Germanen werd zij toverplant, waarmee iemand zich onaantastbaar kon maken. En tenslotte werd zij in katholieke omgeving symbool van Maria-ten-hemelopneming.

WILDE CICHOREI

Herkomst: Middelandse Zeegebied
Verspreiding: kosmopoliet van warme en gematigde streken.
Middelhoge tot hoge, ruw behaarde midzomerbloeier.
Bloemen: hemelsblauw, openen in de ochtend en sluiten in de middag.
Kenmerk: bevat melksap, medicinaal gebruik.