Bosanemoon

Anemone nemorosa

P. Busselen P. Busselen

De Bosanemoon is een lage, overblijvende, behaarde, donkergroene, in grote groepen groeiende voorjaarsbloeier. Dicht onder het bodemoppervlak heeft de plant een kruipende wortelstok. De plant sterft in de voorzomer bovengronds af. De vruchtjes worden o.a. door mieren verspreid. Aan de Hollandse binnenduinrand is zij oorspronkelijk wild, elders in het kustgebied komt de Bosanemoon hier en daar als stinzenplant voor.

BOSANEMOON

Verspreiding: Europa, met uitzondering van het grootste deel van hel Middelandse-Zeegebied.
Lage, overblijvende, behaarde voorjaarsbloeier. Bloemen wit met roze of blauwe waas.
Kenmerk: de plant sterft in de voorzomer bovengronds af, hier en daar aanwezig als stinzenplant.