Krulzuring

Rumex crispus

P. BusselenP. Busselen   P. BusselenP. Busselen

De Krulzuring is een middelhoge tot hoge, overblijvende plant, die van de voorzomer tot in de herfst bloeit. Groeit op allerlei (voedselrijke) grondsoorten, op zonnige plaatsen, en heeft een penwortel die een meter lang kan worden. De zaden van de plant kunnen hun kiemkracht in de grond tientallen jaren behouden. Voor de kieming van de zaden heeft de plant kale plekjes nodig. Krulzuring kiemt niet in een gesloten grasmat.

KRULZURlNG

Verspreiding: Kosmopoliet, in de gematigde en koude streken.
Middelhoge tot hoge, overblijvende plant
Kenmerk: Penwortel tot 1 meter lang, zaden kunnen kiemkracht tientallen jaren behouden.